Blog

cam atıkların geri dönüşümü

Cam Atıkların Geri Dönüşümü

Cam Ambalajların Geri Dönüşümü

Cam atıklar geri dönüşümü mümkün olan maddeler arasında yer almaktadır. Plastik, kâğıt ya da diğer geri dönüşümü sağlanan maddeler kadar doğaya zarar verici etkiler barındırmasa da geri dönüştürülmesi ile ekonomik açıdan oldukça tasarruf edilmesini sağlamaktadır. Geri dönüşüm işlem uygulamaları açısından bakıldığında ise basit bileşenli bir madde olduğu için geri dönüşüm basamakları da diğer maddelere göre daha zahmetsiz ve kolaydır.

Günlük hayatta en çok kullandığımız ürünlerin başında gelen cam sağlıklı olması açısından da oldukça yaygın bir şekilde tercih edilmektedir. Dekorasyondan saklama kabına, cam şişe veya kavanozlardan pişirme kabına kadar her eşyanın camdan üretildiği bilinmektedir. Hal böyle olunca kullanımı oldukça yaygın olan camın geri dönüşüm sistemine kazandırılması da hem çevre sağlığı hem de ekonomik açıdan bir çok olumlu etki yaratmaktadır.

cam geri dönüşüm

cam geri dönüşüm

Cam maddenin nasıl geri dönüştürüldüğü ile ilgili olarak tüm aşamaları sıra ile anlatacağız. Ancak öncelikle olarak hemen belirtelim ilk etapta geri dönüşüm maddelerinin diğer çöplerden ayrı toplanması çok önemlidir. Geri dönüşebilen maddelerin normal çöp kutularına değil de geri dönüşüm kutularına atılması gerekmektedir. Geri dönüşümü mümkün olan maddeler de kendi aralarında ayrı ayrı kutulara atılmalıdır. Hemen hemen tüm belediyelerin şehrin önemli merkezlerinde koyduğu geri dönüşüm kutuları bu anlamda çok önemlidir. Sarı, mavi, kırmızı gibi birçok renkte olan bu kutulara kağıt, cam, plastik, metal gibi atıklar ayrı ayrı atılarak en baştan ayrıştırılmalıdır.

Cam maddelerin geri dönüşümünde birinci aşamada temizleme uygulaması yapılır. Lisanslı geri dönüşüm tesislerine getirilen cam atıkların öncelikle üzerinde bulunan bant, etiket, kir gibi yabancı maddelerden iyice arındırılması gerekmektedir. Geri dönüşüm sonrasında ortaya çıkacak ürünün kaliteli olması açısından cam maddelerin iyice temizlenmiş olması çok önemlidir. İkinci hammaddenin kaliteli olmasında etkili olan bir diğer etken ise camların temizlendikten sonra renklerine ve buzlu ya da şeffaf olup olmamasına göre sınıflandırılmasının yapılmasıdır.

Cam maddeler, geri dönüşüm uygulamalarından temizlenme aşamasından sonra renklerine ve yapılarına göre sınıflandırılırlar. Daha sonra iyice ufak boyutlarda parçalanması için özel makinelere içine alınırlar. Cam maddeyi ufak parçalara ayırmak eritme aşaması için çok önemlidir. Bu aşamada saf cam elde edebilmek için cam madde üzerindeki toz, kir ve etiket gibi yabancı maddelerin arındırılmış olmasına özellikle dikkat edilir.

İyice ufalanan ve erimeye hazır olan cam atıklar özel fırınlara alınırlar. Ufalanmış olan cam kırıkları içine silisli kum, soda ve kireç ilave edilir. Ve karıştırılır. Uygun ısıda eritilen cam maddeler sıvı hale geldikten sonra özel kalıplara dökülür. İstenen şekilleri verilen cam maddeler soğutulmak üzere bir süre bekletilir. Geri dönüşen cam madde bu hali ile artık kullanıma hazır hale gelmiştir. Geri dönüşümün önemli basamaklarından biri olan temizleme işlemi dikkatli bir şeklide yapılırsa yeni üretilen cam madde kalitesinden neredeyse hiçbir şey kaybetmemektedir. Bu nedenle temizleme ve arındırma işlemi çok dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Cam geri dönüşümde daha çok cam şişe ve kavanozlar kullanılmaktadır.

Biliyor muydunuz? Buca hurdacı firması olarak sizler için hazırladık.

 • 100 adet cam şişenin geri dönüşümünün sağlanması ile birlikte bilgisayar, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrik süpürgesi, televizyon, buzdolabı ya da aydınlatma sağlayan eşyalar gibi elektrik ile çalışan cihazların çalışmasında % 50 tasarruf sağlanmaktadır.
 • Günümüzde kullandığımız tüm cam ürünlerin % 40’ı daha önceden kullanılıp sonra tekrardan geri dönüşüme kazandırılmış ürünler sayesinde üretilmiştir. Buna göre yaklaşık olarak kullandığımız her 3 cam üründen 1’i geri dönüşüm sonucu üretime kazandırılmıştır.
 • Sıfırdan üretilen cam ürün ile geri dönüşüm sonucu üretilen ürün arasında herhangi bir kalite farkı yoktur. % 100 geri dönüşümü mümkün olan cam sonsuz kez geri dönüşümü sağlanabilen bir maddedir.
 • Geri dönüşüm aşamasındaki camı eritmek için gereken enerji sıfırdan üretilen camın eritme aşamasında gereken enerjiden daha azdır. Böylece üretim sürecinde oluşan hava ve su kirlilik oranı önemli düzeyde azalmaktadır.
 • Bir cam kumbarası 3000 cam şişe alabilmektedir.
 • En büyük cam fırınlarında günde yaklaşık 1, 3 milyon adet cam şişe ya da kavanoz üretilebilmektedir.
 • Sadece 1 adet cam şişenin geri dönüşüme kazandırılması ile birlikte elde edilen enerji; 100 watt’lık bir ampulun 1 saat, bir bilgisayarın 20 dakika, bir televizyonun ise 25 dakika kullandığı enerjiye eşittir.
plastik geri dönüşüm

Plastik Geri Dönüşüm

Plastik Malzemenin Geri Dönüşümü Nasıl Yapılır?

Plastik, 1960’lı yıllardan itibaren kullanılmaya başlanmış ancak 2000’li yıllardan sonra kullanımı inanılmaz bir artış göstermiştir. Özellikle ABD‘ de ambalaj endüstrisinde oldukça yaygın olarak kullanılmıştır. Plastik, geri dönüşümü yapılabilen malzemeler arasında bulunan özel bir maddedir. Plastik geri dönüşümünde Almanya % 60 geri dönüşüm oranı ile başı çekmektedir. Plastiğin geri dönüşüm aşamaları açısından da diğer atıklardan farklı işlemlerin uygulanması gerekmektedir. İzmir Buca hurdacı firması olarak bu konuda bilgimizi paylaşmak istedik.

Plastik maddesi nasıl bir maddedir diye daha yakından tanımak istersek en sade hali ile şu şekilde özelliklerini sıralayabiliriz;

 • Ham maddesi petroldür.
 • Bileşik halde olan yapısında karbona bağlı hidrojen, oksijen ve azot gibi elementler bulunmaktadır.
 • Fazla esneme özelliği olmadığı için ‘lastik’ kelimesinin tersi olan ‘plastik’ adı ile bilinmektedir.
 • Kullanılacağı alana göre sertlik ve esneme değerleri değişebilir.
 • Başlıca plastik çeşitleri; PET plastikler, PVC plastikler, HDPE plastikler, Polipropilen plastikler, LDPE plastikler olarak bilinmektedir.

Plastik Geri Dönüşümünün Önemi

Günlük yaşantımızda kullandığımız malzeme ve eşyaların geri dönüşüm sistemine kazandırılması sınırlı olan kaynaklarımızın etkili bir şekilde kullanılması açısından çok önemlidir. Gezegenimizin ekolojik döngüsünün devam edebilmesi için ve çevre sağlığının tam anlamıyla korunabilmesi için geri dönüşüm sistemini en aktif şekilde çalıştırıyor olmak en etkili yöntemdir.

Geri dönüşümü mümkün olan bir madde de plastik maddesidir. İçeriğinde petrol, kömür ve gaz gibi doğaya ve insan sağlığına zararlı etkileri olabilen maddeler bulunmaktadır. Bu zararlı maddelerin çöpe atılarak doğaya bırakılması zamanla çevrenin sağlığını ve devamında bitki, hayvan ve insan gibi canlı varlıkların hayatını tehlikeye sokar. Plastiğin doğaya atılması görüntü kirliliğinin yanı sıra topraktaki, havadaki ve sudaki canlı hayatının olumsuz yönde etkilenmesine sebep olur. Bu nedenle bu kadar ağır kimyasal maddeler barındıran plastiğin geri dönüşüm sistemine kazandırılması oldukça önemlidir. Yıllarca doğada kalabilen ve doğal yapısına zarar veren plastik maddenin doğaya atılması tam bir felakettir. Bu nedenle öncelikle devlet politikası olarak benimsenmeli sonra da halk arasında bireysel farkındalıkların artması sayesinde geri dönüşüme ülkemizde daha çok önem verilmedir.

Diğer geri dönüşümü mümkün olan maddeler gibi plastik maddenin geri dönüşümü de oldukça önemlidir. Çünkü plastiğin içeriğinde petrol, kömür gibi zararlı etken maddelerin bulunması, doğaya bırakıldığında içeriğindeki bu zararlı maddelerin olumsuz sonuçlara yol açacağı bilinmektedir. İçeriğinde çok çeşitli bileşenlerden oluştuğu için geri dönüştürülmesi de ayrı bir uzmanlık alanı gerektirmektedir. Örneğin kağıt geri dönüşümüne göre daha fazla daha çok kimyasal işlem uygulanması gerekmekte ve daha zahmetli işlemleri kapsamaktadır. Bu sebepten ötürü plastik geri dönüşümünün uzman ekiplerce yapılması gerekmektedir.

Plastik Geri Dönüşümünün Aşamaları

Az önce de belirttiğimiz gibi plastik geri dönüşümü diğer maddelerin geri dönüşümünden farklı uygulamalar gerektirmektedir. Plastik maddenin geri dönüşüm aşamalarını şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Geri dönüşüm işleminin birinci basamağında öncelikle plastik maddenin diğer atık ve çöplerden ayrıştırılması gerekmektedir. Diğer atık ve çöplerden ayrıştırılan plastikler de kendi aralarında da PET, PVC, HDPE, Polipropilen, LDPE gibi plastik çeşitlerine olarak uygun olarak 2. kez tekrar ayrıştırılmalı ve sınıflandırılmalıdır.
 • Plastik geri dönüşüm işleminin 2. basamağında ise plastiklerin eşit parçalara bölünmesi işlemi bulunmaktadır. Bu işlem basamağında plastikler kırma makinelerinde uygun boyutlara gelinceye kadar ufalanmaktadırlar. Bu basamak bir bakıma diğer bir sonraki uygulama için de hazırlık niteliğindedir.
 • İkinci aşamada plastiğin yıkanması ve üzerindeki toz ve kirlerinden arındırılması işlemi bulunmaktadır. Yıkama işlemi sayesinde geri dönüşüm sonucunda elde edilecek ürünün kalitesi en yüksek seviyeye çıkarmak amaçlanmaktadır. Yıkanan plastik parçaları daha sonra nem alma makinesinde nem oranı % 1’den daha az olacak bir şekilde kurutulmaktadırlar.
 • Bu aşamada üreticinin kendi tercihine göre işlem uygulanmaktadır. Birinci tercih olarak bir önceki aşamada ufalanan plastikler eritilir yeni üretilen herhangi bir malzemeye eklenir ve ilave madde olarak kullanılır. İkinci tercih olarak ise sadece bu ufalanan plastik malzemeler eritilerek ikinci kalite plastik başka bir ürün üretiminde kullanılır. Plastiğin geri dönüşümünün bu aşamasında yeni çıkacak ürün için gerekli olan renklendirme gibi işlemler de uygulanır.
 • Plastik geri dönüşümü otomotiv yedek parça sanayinde, atık su boruları üretiminde, elyaf ve dolgu malzemesi yapımında, yakıt üretiminde, tarımda sera üretiminde, giyim ve tekstil sanayinde etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

Biliyor musunuz?

 • 1050 tane plastik tepsinin geri dönüşümü ile 6 kişilik bir mobilya oturma takımı yapılabilir.
 • 40 tane 2, 5 litrelik plastik şişe ile bir uyku tulumu yapılabilir.
 • 25 tane plastik şişeden bir adet ceket yapılabilir.
 • Her 2, 5 litrelik plastik şişenin geri dönüşümü ile 6 saatlik 60 watt elektrik enerjisi tasarrufu sağlanabilir.
bornova hurdacı

Bornova Hurdacı

Bornova Sarı Hurda Alan

Kullanım süresi dolmuş her malzeme hurda olarak adlandırılır. Hurda malzemeler metal, plastik, krom, bakır, kablo gibi maddeler sayılabilir. Sarı hurda ise geri dönüşümü sağlanan hurdalara denir. Sarı hurdaların değeri yüksektir. Dayanıklı ve aşınma oranı düşük metaller için kullanılır. Sarı hurdalar sert ve kolay işlenebilen özelliklere sahiptir. (daha&helliip;)

bayraklı hurdacı

Bayraklı Hurdacı Firması

Bayraklı Hurda Pet Şişe Alımı

Pet şişelerin geri dönüşümü uzun yıllar alır. Bir pet şişenin yok olması 400-500 yıl sürmektedir. Dünya genelinde her yıl 40 milyar naylon doğaya atılmaktadır. Doğaya atılan naylon ve pet şişeler doğayı kirletmekte ve ekolojik dengeyi bozmaktadır. Ekolojik dengesi bozulan dünyada iklimler değişmeye başladı. Eskiden Eylül- Ekim aylarında yağış alan topraklar şimdi Ocak-Şubat ayı gelmesine rağmen yağış almaz hale geldi. Buzullar erimeye başladı. Eriyen buzullar deniz kenarındaki sahil kasabalarında tusunami etkisi yaratmaya başladı. Doğadaki bu kirlenmenin önüne geçmenin tek yolu daha çevreci bir anlayış geliştirmektir. Çevreye atılan plastik ve naylonları geri dönüşüme gönderip doğal çevrenin korunması sağlanmalıdır. Doğal çevreyi korumak adına pet şişelerin toplanıp geri dönüşüm fabrikalarında üretime kazandırılması gerekir. İzmir Gaziemir hurdacı firması olarak bu konuda bilgi verdik. (daha&helliip;)

izmir konak hurdacı

İzmir Konak Hurdacı

Konak Hurda Demir Alımı

İzmir Konak bölgesinde hizmet veren Hurdacı Muhsin 25 yıldır bölge halkının hurdacılık ihtiyaçlarına cevap vermektedir. İzmir hurdacı ve Karabağlar hurdacı sektörünün öncü firması İzmir’in her noktasında geri dönüşüm malzemesi alım satım işleri yapmaktadır. Dünya üzerinde en çok kullanılan madenimiz demirdir. Demir inşaat sektörü başta olmak üzere köprü, bisiklet zinciri, çatal bıçak gibi mutfak aletleri yapımında kullanılır. Demirin çok geniş bir kullanım alanı vardır. Hurdacı Muhsin olarak demir hurdalarınızın satın alma işlemini piyasa değerinde yerinde alıyoruz. (daha&helliip;)

izmir alsancak hurdacı

İzmir Alsancak’ta Hurdacı

Alsancak Hurda Teneke Kutu Alımı

Kutu kola, meyve suyu, bira kutuları alüminyumdan yapılmış teneke kutulardır. Bu tür içecekler tüketildiği zaman kutuları genelde çöpe atılır. Teneke kutularda plastik kutular gibi çevreyi ciddi şekilde tehdit eder. Doğadan yok olması uzun yıllar sürer. Teneke kutuların toplanıp geri dönüşüme kazandırılması gerekir. (daha&helliip;)

izmir satılık ikinci el inşaat malzemesi

İkinci El İnşaat Malzemeleri Alımı Satışı

İzmir hurdacı , Hurdacı Muhsin olarak geri dönüşüme katkı sağlamak ve işe yarar bazı malzemeleri değerlendirebilmek adına ikinci el inşaat malzemeleri alımı ve satışı İzmir Karabağlar’daki mağazamızda satışa sunmuş bulunmaktayız. İzmir’de ikinci el inşaat malzemesi ihtiyacı olan mutlaka bize uğramalı ve ürünlerimizi görmeli. Hemen her türlü ikinci el inşaat malzemesinin bulunduğu mağazamız hizmetinizdedir. (daha&helliip;)

menderes hurdacı firması

Menderes Hurdacı Firması

Menderes Tesisat Hurda Alışı ve Satışı

Bir binanın en önemli yapısı hiç kuşkusuz tesisat ekipmanlarıdır. Tesisat ekipmanı denilince akla ilk olarak duş, fıskiye, çeşme, batarya, musluk ve klozet ekipmanları gelir. İnşaatlar için tesisat ekipmanları büyük önem taşır. Evleri ilk defa satın alırken evi yaparken kullanılan tesisatın yüksek kalitede olmasına dikkat etmek gerekir. Tesisat ekipmanları içinde demir tesisat malzemeleri, kaplı tesisat malzemeleri, vana çeşitleri, flex bağlantı hortumları kullanılır. (daha&helliip;)

karşıyaka hurdacı

İzmir Karşıyaka’da Hurdacı

Karşıyaka Hurda Alan Hurdacı

Sarı hurda malzemelerinizi çöpe atmak ya da depoda çürümeye mahkûm etmek yerine geri dönüşüme göndererek bu hurdalarınızdan gelir elde edip hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak için Karşıyaka hurdacı olarak sarı hurda alım merkezlerimizi arayabilirsiniz. Size bir telefon kadar uzaktayız. Bizi aramanız halinde uzman hurda ekibimiz sarı hurdalarınızı kilosu ne olursa olsun gelip yerinde değerinde alır. İzmir hurdacı hizmetimiz ile İzmir’in tüm ilçelerine hizmet vermekteyiz. (daha&helliip;)

torbalı hurdacı

İzmir Torbalı Hurdacı

Torbalı Hurdacı

Otomobil parçalarında geri dönüşümde büyük başarılar elde edilir. Araçlar geri dönüşüme gönderilerek parçalarının bölümü yeniden üretime kazandırılır. Lastikler, ön camlar, radyatör, kayışlar, yağ filtreleri, koltuklar, halılar ve alüminyum jantlar otomobilde geri dönüşüme kazandırılır. Gaziemir hurdacı hizmetimiz ile bu konuda bilgi vermek istedik. (daha&helliip;)