Geri Dönüşümün Önemi Nedir

geri dönüşüm önemi nedir
geri dönüşüm önemi nedir

Geri dönüşümün doğa açısından önemi hakkında insanlar bilinçlendikçe son senelerde geri dönüşüme verilen önemde artmaya başladı. Çevreye ve ekonomiye önemli katkı sağlayan geri dönüşümle ilgili dünyada yaşanan gelişmeler sevindirici. Geri dönüşüm sayesinde doğaya atılan atık madde miktarında kayda değer bir azalma oldu. Ayrıca geri dönüşüm gerek doğal kaynakların korunması açısından olsun, gerekse de enerji tasarrufu açısından olsun çok büyük önem arz ediyor.

Geri Dönüşüm Nedir?

Tekrar değerlendirilerek kullanılabilme olanağı olan atık maddelerin çeşitli işlemlere tabi tutularak yeniden üretim süreci içerisinde yer almasıdır. Dünyada kaynakların azalmasıyla birlikte geri dönüşümün önemi hayati derecede arttı. Öyle ki dünyanın geri dönüşüme duyduğu gereksinim her geçen gün artmaktadır.

İnsanlar tarafından belli bir süre ekonomik ve sosyal faaliyetlerde kullanıldıktan sonra ömrünü tamamlayan ve doğaya zarar veren her türlü madde atık olarak adlandırılır. Atık olarak adlandırılan maddeler sınıfına cam, metal, karton, plastik gibi maddeler girmektedir. Ömrünü tamamlayan atık maddelerin yeniden değerlendirilerek doğaya kazandırılmasının tek yolu ise geri dönüşümdür. Yeniden değerlendirilme olanağına sahip bu atık maddelerin fiziksel ya da kimyasal işlemlerden geçirildikten sonra ikinci bir hammaddeye dönüştürülerek doğaya kazandırılması işlemine geri dönüşüm denir.

Geri Dönüşüm İle Ne Amaçlanmaktadır?

Dünyadaki atık çöp miktarının azaltılması ve kaynakların tükenmesinin engellenmesi için günümüzde geri dönüşüme olmazsa olmaz gözüyle bakılmaktadır. Ayrıca geri dönüşümün en önemli amaçları arasında dünyadaki kaynakların lüzumsuz tüketiminin engellemesi de vardır. Yine geri dönüşüm sayesinde katı atıkların taşınması veya depolanmasının da önüne geçilmektedir. Böylelikle olumlu yönde kullanılan dünyadaki kaynaklar, çevreye ve ekonomiye önemli katkı sağlamaktadır.

Herkesin dünyadaki kaynakların sınırlı olduğunun bilincinde olarak hareket etmesi ve kaynakların aşırı kullanımından kaçınması gerekir. Geri dönüşümün diğer bir amacı da ömrünü tamamlamış atık maddelerin kaynaklarında ayrıştırılmasıdır. Geri dönüşümün ülkemiz ekonomisine katkısı ise çok büyük olmaktadır. Örneğin geri dönüşüm sayesinde ülkemizin ithal ettiği hurda malzeme miktarı azalacağından bunun için ayrılan döviz miktarında da ciddi düşüş olacaktır. Yine enerji tasarrufu açısından da geri dönüşümün önemi tartışılmaz. Kullanıldıktan sonra atık madde haline gelen kağıdın geri dönüşümü sayesinde hava kirliliğinde yüzde 74-94, su kirliliğinde yüzde 35, su kullanımında ise yüzde 45 düşüş olacaktır. 1 ton atık kağıt, kağıt hamuruna katıldığı zaman 8 ağacın kesilmesinin önüne geçilecektir.

Uzun vadeli düşünüldüğü zaman geri dönüşümün ne kadar önemli bir yatırım olduğu daha iyi anlaşılır. Hammadde ve doğal kaynakların her geçen gün tükenmesinden dolayı insanoğlu, gelecekte birçok ekonomik sıkıntıyla mücadele etmek zorunda kalacaktır. Ekonomik sıkıntıların giderilmesinde en iyi imkanın geri dönüşüm olduğu tüm çevreler tarafından kabul edilmektedir. Geri dönüşüm ile yeniden doğaya kazandırılan birçok atık madde, doğayı ve çevreyi kirletemeyeceğinden çevre ve doğa kirliliği ile mücadele açısından da geri dönüşüm ayrı bir öneme sahiptir.

izmir hurdacı

Geri Dönüşümde Bizlere Düşen Görevler

Doğadaki kaynakların tükenmesinin önüne geçmesinin yanı sıra doğanın ve çevrenin kirlenmesinin engellemesinde de önemli bir rolü olan geri dönüşüme herkesin katkı sağlaması mümkün. Bu konuda yapılması gereken şey ise hiçte zor değil. Geri dönüşüme katkı sağlamak için dikkat etmemiz gereken en önemli husus geri dönüşebilen kaynakları tüketmeye özen göstermektir. Örneğin doğaya attığımız her plastik poşetin çözünmesinin yüzyıllar sürdüğünün bilincinde olarak plastik poşet kullanmaktan elimizden geldiğince kaçınmamız gerekiyor. Yine tüketilen ürünlerin direkt çöpe atılması yerine geri dönüşümü olabilecek bir şekilde toplanarak sınıflandırılması da insanların üstüne düşen basit görevlerdendir.

Geri Dönüşen Maddeler Neler?

Geri dönüşümü yapılabilen maddeler arasında cam, kağıt, alüminyum, plastik, kimyasal atıklar, motor yağı, piller, akümülatörler, organik atıklar, beton, demir, tekstil, metal, elektronik atıklar ve ahşap yer almaktadır.

Geri Dönüşümün Faydaları

Geri dönüşümün doğadaki kaynakların korunması, doğa ve çevre kirliliğinin önlenmesi, hava ve su kirliliğinin engellenmesi ve insan sağlığı açısından birçok faydası olduğu söylenebilir.

Geri dönüşüm sayesinde doğal kaynaklarımız korunduğundan tükenmez. Ülkelerin ekonomisine çok büyük ölçekli katkılar sağlar. Doğadaki atık miktarında ciddi azalma olur. Enerji tasarrufu elde edilir.

Geri dönüşümün en büyük faydası ise şüphesiz gelecek nesiller içindir. Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için geri dönüşümden mümkün olduğunca faydalanmak gerekiyor. Bir şekilde yok edilmesi gereken katı atık miktarında ciddi bir azalma olur. Geri dönüşümün doğaya en büyük katkılarından biri ise sera gazı emisyonunu düşürmesidir. Ayrıca toprağın veriminin artmasında en önemli etken evsel atıkların kompost tekniğiyle geri dönüştürülmesidir. Böylelikle besin değeri çok yüksek organik ürünler üretmek mümkün hale gelir.

Doğadaki kaynakları en verimli şekilde kullanmak tamamen insanların elinde. İnsan, kağıdın geri dönüştürülmesiyle kağıttan kağıt üretebilir. Bu sayede kağıt üretmek için ağaç kesilmek zorunda kalınmayacağından ormanlar yok olmaz. Yine plastiğin geri dönüştürülmesiyle petrol kaynaklarının tüketiminin engellenmesi mümkün. Hammaddeye dönüştürülen her bir atık doğal kaynakların kullanımını azaltacağından dolayı enerji tasarrufu sağlanarak ülke ekonomisine ciddi miktarda katkı sağlanır.

Önceki İçerikHurda Lastik – Atık Lastik Geri Dönüşümü
Sonraki İçerikHurdacıların Geri Gönüşüme Katkıları