Hurdacıların Geri Gönüşüme Katkıları

hurdacıların geri dönüşüme katkısı
hurdacıların geri dönüşüme katkısı

Enerji verimliliğinde ülke ekonomisine en önemli katkıyı sağlayan sektörlerin başında hurdacılık gelmektedir. Ülkemizde 5 milyar euro değerinde bir pazar haline gelen hurdacılık sektöründe insanların günlük yaşamlarında kullanarak eskittikleri ve atıl durumda olan malzemeler alınır ve satılır. Birçok insan için ekmek kapısı anlamına gelen hurdacılık sektörünün çevreye, doğaya ve geri dönüşüme katkısı ise saymakla bitmez.

Ülkelerin ekonomik gelişimlerine sağladığı katkının yanı sıra daha yaşanabilir bir doğa için hurdacılık sektörünün önemi tartışılmaz. İnsanlar, hurdacılık sektörünü sadece hurda alım ve satımı yapılan sektör olarak bilse de hurdacılık sektörü gelecek nesillere çok büyük bir yatırım yapmaktadır. Günümüzün en büyük problemleri arasında yer alan iklim değişikliğinin önüne geçebilmek ve doğaya verilen önem açısından hurdacılara yapılan satışlar çok önemlidir. Çünkü günlük yaşam içerisinde kullanıldıktan sonra atık duruma gelen malzemeler ile zamanla eskidiği için atıl duruma gelen eşyaların hurdacılara satılması bu atıl malzemelerin geri dönüşüme kazandırılması anlamına geliyor.

Hurda Satışı Enerji Verimliliğini Artırır

1880’li yıllarda atmosferin karbondioksit değeri 291 ppm seviyelerinde iken, 2019 yılında bu oranın 412 ppm’ye kadar yükseldiğini gözlemliyoruz. Bu da dünyanın iklim değişikliklerinin yıkıcı etkisiyle karşı karşıya olduğu anlamına geliyor. Çünkü iklim değişikliklerinin yıkıcı etkisinin en asgariye indirilmesi için atmosferde bulunan karbondioksit oranının kesinlikle 450 ppm’yi geçmemesi lazım.

Atmosferdeki karbondioksit miktarını düşürerek iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine dünyanın maruz kalmaması için tek yol enerji verimliliğinin artırılabilmesi, yenilenebilir enerjinin kullanılması ve ormansızlaşmanın engellenmesi için gayret sarf edilmesidir. Enerji verimliliğinin artırılmasında hurdacıların ülke ekonomisine sağladığı katkı ise su götürmez bir gerçek.

Günümüzde gerek evlerimizde, gerek iş yerlerimizde, gerekse de günlük yaşam içerisinde kullandığımız birçok malzemenin üretilerek bizlerin hizmetine sunulması için endüstriyel anlamda ham maddeye gereksinim duyulur. İhtiyaç duyulan bu ham madde ise doğal kaynaklardan ve geri dönüşümden elde edilmektedir. Bir malzemenin üretilebilmesi için gereksinim duyulan ham maddenin geri dönüşümden elde edilmesi, bu ham maddenin kaynağından çıkarılarak elde edilmesi ile kıyaslandığı zaman çok daha az enerji gerektirmektedir.

Ham maddenin geri dönüşümden elde edilerek daha az enerji harcanması ile yapılan enerji tasarrufu sayesinde atmosfere daha az sera gazı salgılandığından iklim değişikliğinin yıkıcı etkisi azalır. Bizlerin önemsiz görerek çöpe attığı birçok malzemenin gelecek nesiller için çok büyük bir önem taşıdığının farkına artık varmamız gerekiyor. Hiç önemsemeden çöpe attığımız kağıtların, plastiklerin, demirin, alüminyumun, bakır eşyaların ve geri dönüşümü yapılabilecek daha birçok ürünün dünyanın geleceği için ne kadar önemli olduğu konusunda bir farkındalık yaratmaya gereksinim var.

Geri dönüştürülerek tekrar kullanılabilecekken çöpe atılan atıkların yüzde 43’ünü kağıt ürünleri, yüzde 27’sini plastik ürünler, yüzde 12’sini cam nevi malzemeler ve yüzde 4’ünü metal ürünler oluşturmaktadır. Önümüzdeki en büyük acı gerçek ise bu atıkların 4/5’inin hiçbir şekilde geri dönüşüme uğramadan direkt çöpe gitmesidir. Bu acı gerçeği bir an evvel görerek atıl durumda olan hurda metaller ile birçok hurda malzemeyi hurdacılar aracılığı ile geri dönüşüme kazandırarak hem ekonomiye çok büyük bir katkı sağlanabilir, hem de yapılacak enerji tasarrufu ile iklim değişikliklerinin yıkıcı etkisi en aza indirilmiş olur.

Nitelikli Geri Dönüşümün Kaynağı Hurdacılık

Hurdacılık sektörüne nitelikli geri dönüşümün kaynağı ve geri dönüşüm faaliyetlerinin ilk basamağı gözüyle bakmak hiçte yanlış olmaz. Unutmayalım ki bizler için artık değersiz olan malzemeler ve eşyalar, doğa için çok değerlidir. Bu nedenle de doğa için değerli olan bu malzeme ve eşyaları hurdacılar aracılığıyla geri dönüşüme göndererek doğaya yeniden kazandırmak hepimizin boynunun borcudur.

Fiziki ve kimyasal işlemlerden geçirilerek doğaya yeniden kazandırılan her hurda malzeme geleceğe yapılmış bir yatırımdır. Bundan dolayı geri dönüşüm ile hurdacılık sektörünü birbirinden ayrıymış gibi düşünmek çok büyük hata olur. Ayrıca geri dönüşümün gereksinim duyduğu kaynağın çok önemli bir kısmını hurdacılık sektörü karşılamaktadır.

Geri Dönüşümün Görünmeyen Sektörü

Hurdacılar, her ne kadar geri dönüşümün görünmeyen yüzü olsalar da onları geri dönüşümün katalizörleri olarak düşünmek gerekir. Onlar geri dönüştürülme imkanı olan maddeleri toplayarak, birbirinden ayrıştırarak hem israfı, hem de ekolojik problemleri engelliyorlar. Örneğin küresel ısınmaya karşı verilen mücadelede insanlığa yaptıkları bu hizmet ile en önemli savaşçı konumundalar.

Hurdacılığın Geri Dönüşüm İçin Önemi

Dünyada her sene 2.12 milyar ton atığın çok önemli bir kısmının hiç geri dönüşüme uğramadan toprağa karıştığı ve bunun büyük bir enerji kaybına neden olduğu bilinseydi hurdacılığın geri dönüşümün bel kemiği olduğu idrak edilebilirdi. Hurdacılık sektörünün geri dönüşüme sağladığı katkının tek karşılığı elbette enerji tasarrufu değildir. Bu sektörün geri dönüşüme sağladığı katkı ile ham maddeye olan ihtiyaç azalacağından yeraltındaki ve yer üstündeki doğal kaynaklar korunur. Atmosfere daha az sera gazı salgılanır. Doğal yaşam ile ekosistem korunur. Hurdacılar tarafından toplanarak ayrıştırılan ve geri dönüştürülen atık maddelerin değeri o kadar büyüktür ki geri dönüşüm, dünyadaki yedinci doğal kaynak olarak görülmektedir.

Önceki İçerikGeri Dönüşümün Önemi Nedir
Sonraki İçerikİkinci El Kapı Pencere Alışı ve Satışı